Hedengren Sverige AB, Industrivägen 1, 171 48 SOLNA. Telefon +46 (0)8-23 16 00|förnamn.efternamn @ hedengrensecurity.se

Sveriges Infanteribrigad museum

Sveriges Infanteribrigad museum i Värmland flyttar in i nya lokaler. Ett interaktivt museum som vänder sig till besökare i alla åldrar, både kvinnor och män. Museet är tänkt att visa och åskådliggöra hur det Kalla [...]

maj 14, 2012 |

Mölndals Sjukhus

Mölndals Sjukhus installerar nytt brandlarm i sina lokaler. Hedengren Security tackar för förtroendet ! ( Åf: Telenta i Göteborg )

maj 14, 2012 |