Scharinska träsliperiet (Umeå)

I Scharinska träsliperiet (Umeå), mitt i Konstnärligt campus, pågår arbetat för fullt med att bygga upp den nya mötesplatsen, som kommer att bestå av tre delar: • En inkubatorverksamhet för tjänstesektorn och för nya näringar. [...]