Nybyggnad av vårdboende – Kvarnlyckan

Brandlarm från Hedengren Security till äldreboende Kvarnlyckan i Harplinge, Halmstad kommun. Befintlig byggnad har rivits för att ge plats till ett modernt vårdboende med totalt 60 vårdplatser, storkök samt personal- och administrativa ytor. Med material av hög kvalitet samt hänsyn till [...]