I stora fastigheter finns det hundratals och rentav tusentals hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer som lyser dag och natt. Genom att utnyttja energieffektiv armaturteknik för utrymningsbelysningen kan fastigheten. Med denna armaturteknik i hänvisningsarmaturer får en energisparfunktion som släcker skyltarna när t.ex. anläggningens inbrottslarm tillkopplas och ingen verksamhet pågår i anläggningen.

Av fastigheternas växthusgasutsläpp uppstår cirka 65% när byggnaden används. En enskild individ kan påverka en del av utsläppen med sina egna val, men de lagstadgade hänvisnings- och nödbelysningsarmaturerna påverkas redan när man planerar byggnaden. Hänvisnings- och nödbelysningsarmaturerna i Neptolux N-serien minskar byggnadens energiförbrukning och kolavtryck på flera sätt.

I armaturerna används den senaste NiMH-enhetsbatteritekniken, som i normal drift garanterar en längre livslängd än bland annat kondensatorer. Den nyaste led-tekniken i armaturerna och lampornas låga ström förlänger deras livslängd, minskar energiförbrukningen och ger en låg drifttemperatur. Den låga drifttemperaturen ger i sin tur även en längre livslängd för batteriet.

Med hjälp av batteri- och led-tekniken i utrymningsbelysningen har vi lyckats minska energiförbrukningen för en enskild armatur till 0,2 watt. Lösningarna förlänger även armaturernas livslängd och ger bättre ljusstyrka. Det betyder att den belysningseffekt som krävs längs utrymningsvägar kan uppnås med ett mindre antal armaturer och mindre energiförbrukning. Samtidigt behövs allt mindre råmaterial för att tillverka armaturerna.

Principen för hållbar utveckling som hörnsten för produktutvecklingen

Hedengren Security lanserade i början av 2019 de nya utrymningsbelysningarna N20, N40 och N68 i Neptolux N-serien. Enligt principerna för hållbar utveckling använder armaturerna samma monteringsfäste som den föregående generationen och kan därför användas med den nyaste Nepto 3K-nödbelysningscentralen och tidigare Neptolux-centraler samt med kombinationscentralen FIREscape.

Intresserad? Vi berättar gärna mer om våra olika lösningar för utrymningsbelysning

Du når vårt säljteam på telefon +46 (0)8-23 16 00 eller per e-post på förnamn.efternamn@hedengrensecurity.se

Källor:
•    Finska Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, rapport 08/2018, Kostnadseffektiv reduktion av kolavtrycket för hyreshus under byggnadens livscykel