Hedengren Sverige AB
Besök/Postadress:
Industrivägen 1
171 48 Solna

Telefon:+46 (0)8 – 23 16 00

Returadress: (endast med returnummer)
Hedengren Sverige AB
”Returnummer”
Mängkarlsvägen 4
02780 Esbo
Finland: Klicka här för att ladda hem returblankett.

 

Roberto Nyholm
Scandinavian Region Manager
Direkt: +46 (0)73 – 206 01 60
E-post: förnamn.efternamn @ hedengrensecurity.se

Mattias Sörwing
Sales
Direkt: +46 (0)73206 01 62
E-post: förnamn.efternamn @ hedengrensecurity.se

Stefan Tideman
Sales
Direkt: +46 (0)73 – 206 01 61
E-post: förnamn.efternamn @ hedengrensecurity.se

Patrik Widlund
Sales
Direkt: +46 (0)73 – 206 01 64
E-post: förnamn.efternamn @ hedengrensecurity.se

Kenth Sörell
Support
Direkt: +46 (0)73 206 01 63
E-post: förnamn.efternamn @ hedengrensecurity.se