I Norberg har troligen funnits kyrka eller kapell redan före den nuvarande kyrkan, som är byggd i slutet av 1300-talet och uppförd i gråsten. Den saknade från början torn utan hade en fristående klockstapel. 1697 ersattes klockstapeln med ett torn med smäcker spira (lik den som ännu idag kan ses på Romfartuna kyrka).

Hedengren Security tackar för förtroendet att få leverera brandlarm till er.

(Åf: Directlarm i Bergslagen)

Kyrkan i Norberg