Brandlarm från Hedengren Security till äldreboende Kvarnlyckan i Harplinge, Halmstad kommun.

Befintlig byggnad har rivits för att ge plats till ett modernt vårdboende med totalt 60 vårdplatser, storkök samt personal- och administrativa ytor.

Med material av hög kvalitet samt hänsyn till omgivningarna kommer det nya Kvarnlyckan att stå sig långsiktigt i många år framöver. Lägenheterna är välplanerade vilket höjer de boendes livskvalitet och förbättrar personalens arbetsmiljö.

Rivningsarbeten startade i augusti 2015 och nyproduktion kommer igång i september, för att kunna stå klart i december 2016.