I Scharinska träsliperiet (Umeå), mitt i Konstnärligt campus, pågår arbetat för fullt med att bygga upp den nya mötesplatsen, som kommer att bestå av tre delar:

• En inkubatorverksamhet för tjänstesektorn och för nya näringar.
• En dynamisk mötesplats för forskare, studenter, näringsliv och offentliga organisationer.
• En verkstad i gränslandet mellan det digitala och det fysiska, med till exempel 3d-skrivare och ljudlaboratorium.

– Det ska bli en ny öppen innovationsmiljö med utgångspunkt i de kompetensområden som finns inom Konstnärligt campus. Men miljön ska också vara tillgänglig för hela universitetet, säger Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovation.

Hedengren Security tackar för förtroendet att få leverera nödbelysning och hänvisningsskyltar till er.

(Åf: Kamic AB)

Scharinska träsliperiet