Brandlarm från Hedengren Security till Skrea Kyrka.

Skrea kyrka ligger vackert på sluttningen av Kyrkbjäret. Kyrkan är ett heligt rum och  byggd för vårt möte med Gud. Vi ber morgonbön varje vardag och firar gudstjänst varje söndag. Tornspiran med ”lyktan” lyser som en fyr för att visa oss vägen.
Den nuvarande kyrkan invigdes 1856. Den byggdes delvis på den medeltida kyrkans murar. Kyrkan är uppförd i den nyklassicistiska stilen. Kyrkan renoverades i början av 1900-talet. Bla  byggdes sakristian in bakom altaret och korgolvet höjdes. Vid den senaste renoveringen 2003 målades kyrkan i en färgsättning som ligger nära den ursprungliga.