Sveriges Infanteribrigad museum i Värmland flyttar in i nya lokaler. Ett interaktivt museum som vänder sig till besökare i alla åldrar, både kvinnor och män.

Museet är tänkt att visa och åskådliggöra hur det Kalla krigets olika händelser påverkade vår militära utveckling sett med den värnpliktige soldatens ögon.

Vi kommer även att följa det svenska folkhemmets utveckling till vardag och fest under denna så fascinerande tidsepok.

Installerat brandlarm är Prodex-500
Hedengren Security tackar för förtroendet !
( Åf: Telenta i Karlstad )