Torups skola är en F-6 skola, förskola till sjätte klass, och har ca 150 elever. Vi tror att en bra skola skapas gemensamt av alla på skolan. För oss är det viktigt att eleverna är med och påverkar sin vardag i skolan.

Hedengren Security tackar för förtroendet att få leverera brandlarm till er.

(Åf: Protectum i Halland )

Torups skola