Unnaryds Skola är en F-6 skola med cirka 100 elever
Skolan arbetar med Portfolio och varje elev har sin egen pärm där eleven själv lägger in sitt arbete.

Hedengren Security tackar för förtroendet att få leverera brandlarm till er.

(Åf: Protectum i Halland )

Unnaryds Skola