Vår skola är en levande social gemenskap, som ger glädje, trygghet, vilja och lust att lära. När våra elever lämnar Vasaskolan är de trygga och har kvar glädjen och viljan och lusten att lära.

Hedengren Security tackar för förtroendet att få leverera brandlarm till er.

(Åf: Lås & Säkerhetstjänst Elektronik AB )

Vasaskolan i Strängnäs